Moss blir 300 år i 2020 og blir da en ny by.

 Moss og Rygge blir en kommune. Ny kommune tar form. 

Riksvei 19 - et problem eller en mulighet?

  Eldre (65+) - tanker og ønsker om å bli eldre i Moss. 

  Ungdom (10-30) - tanker og ønsker om Moss for ungdom.