MossMoss2050 NyeMoss

Les det på kommunens nettside ....

 

Moss og Rygge kommuner har kartlagt og verdisatt alle friluftsområdene i kommunene. Det gjelder leke og rekreasjonsområder og større friluftsområder. Vi ønsker nå medvirkning fra beboerne i Moss og Rygge kommuner. 

Saken skal til orientering i Miljø- og samferdselsutvalget i Moss 05.06.2019 og Plan- og miljøutvalget i Rygge 04.06.2019. Frem til 21.05.19 vil saken være tilgjengelig for gjennomsyn og innspill via følgende lenke:

https://kommunekart.com/klient/moss/prosjekt

For at de kartlagte områdene skal vises i kartet, trykk på meny og velg kommune.

Dersom man har spørsmål til kartleggingen vil Bylab holde åpent lørdag 18. mai der arbeidsgruppen vil være tilgjengelig. Man kan også kontakte følgende: