MossMoss2050 NyeMoss

Moss Avis 28. juni 2019 - les det i Moss Avis

 

Bane Nor er i gang med å bygge nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge.Totalentreprisen er tildelt arbeidsfellesskapet mellom Implenia Norge AS og Acciona Construcción S.A.

Kontrakten har en verdi på 6,3 milliader, går det fram av en pressemelding sendt ut av Bane Nor. Foruten underbygningsarbeider på hele strekningen på 10 km mellom Sandbukta og Såstad, inkluderer totalentreprisen bygging av to jernbanetunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, samt ny stasjon i Moss.

Som en del av arbeidene skal det bygges en løsmassekulvert på drøyt 400 meter i krevende grunnforhold i Moss sentrum. Norges Geotekniske Institutt, NGI, er engasjert av arbeidsfellesskapet for å sørge for å ivareta områdestabilitet og en sikker gjennomføring av blant annet disse arbeidene.

- Vi er veldig glade for å ha blitt utvalgt, sammen med vår partner Implenia, for å utvikle dette nye jernbaneprosjektet. Denne entreprisen styrker Accionas posisjon i Norge, et nøkkelmarked for selskapet, sier Huberto Moreno, administrerende direktør for for Construction Business i Acciona.

- Det omfattende og komplekse arbeidet med å skape fremtidens jernbane og lage et langt bedre togtilbud for passasjerer og gods på Østlandet fortsetter med uforminsket styrke. Denne kontrakten er den nyeste i rekken av flere viktige kontrakter vi har inngått i år. Det er samtidig et nytt bevis på den historiske jernbanesatsingen regjeringen legger opp til, sier Einar Kilde, utbyggingsdirektør i Bane Nor.

- Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med to solide entreprenører som er godt etablert i Norge. Vi har utviklet et velfungerende forhold til Acciona gjennom tunnelbore-delprosjektet på Follobanen og med Implenia Norge på parsellen Farriseidet-Porsgrunn, legger han til.

- Kontraktsigneringen for hovedentreprisen er en viktig milepel for prosjektet og er noe vi har jobbet målrettet mot gjennom flere år. Vi er glad for at vi kan meddele at vi har kommet til enighet med Implenia og Acciona om denne entreprisen. Sammen skal vi gi innbyggerne i Østfold, ikke minst i Moss og Rygge, et bedre togtilbud og økt kapasitet når dobbeltsporet står ferdig. Planlagt åpning er i desember 2024, sier Jarle Midjås Rasmussen, prosjektsjef for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, i den utsendte pressemeldingen fra Bane Nor.