MossMoss2050 NyeMoss

ROCKWOOL investerer i ny teknologi for grønnere produksjon og bedre klima og miljø i regionen.

Med støtte fra Enova vil ROCKWOOLs steinullsfabrikk i Moss i 2019 og 2020 investere 340 millioner kroner i ny, elektrisk produksjonsteknologi. Dette vil redusere CO2-utslipp fra fabrikken med 80 prosent som gir en mer klima- og miljøvennlig produksjon. Den nye teknologien reduserer avfall fra produksjonen med 90-95 prosent og gjør fabrikken i stand til å håndtere og resirkulere steinull fra byggeplasser som bidrar til sirkulærøkonomien i Norge.

ROCKWOOL investerer i ny teknologi for grønnere produksjon og bedre klima og miljø i regionen. - Om prosjektet

 

rockwool

Veldig mye kommer til å skje i løpet av de neste 20-30 årene.
Intelligent transport - selvkjørende båter - bruk av droner ............... 
Moss Byplan 2050 - nye muligheter med den digitale utviklingen.