Fellesnemnd

Sample title

Fellesnemnd ble formelt satt ned av de to kommunestyrene 12.06.2017 og er det øverste politiske organ for byggeprosessen. Fellesnemnda skal ta stilling til alle prinsipielle forhold i prosessen med å bygge ny kommune frem mot 1. januar 2020. 
Det sitter 22 folkevalgte politikere i fellesnemnda, 11 fra hver kommune.

Ordfører i Rygge, Inger-Lise Skartlien, er leder av nemnda.

Les mer om Fellesnemnd på nettsiden til nyemoss.

Ungdom og eldre befolkning i nye Moss (Moss og Rygge)

Sample title

Ungdom (10-30) 11.284 (5.956 Menn - 5.328 Kvinner)
Eldre (65+) 9.647 (4.324 Menn - 5.323 Kvinner)

Total befolkning 48.871

Ungdom 23% og eldre 20% av befolkningen.

Primærbehov ungdom: utdannelse, fritid og jobb.

Primærbehov eldre: bolig, opplevelser og trygghet.

Moss

Folketall i Moss: eldre (65+) 6546 og ungdom (10-30) 7500 

Kommentar

Sample media

Ungdom (10-30) Menn 3945, Kvinner 3555

Eldre (65+) Menn 2886, Kvinner 3660

Rygge

Folketall i Rygge: eldre (65+) 3401 og ungdom (10-30) 3784

Kommentar

Sample media

Ungdom (10-20) Menn 2011, Kvinner 1773

Eldre (65+) Menn 1438, Kvinner 1663