Ungdom i nye Moss

Moss Avis - 21. mars 2019: Gi dem plass: – Mange voksne nedsnakker våre modige klimaungdommers engasjement. Mange voksne mennesker er mer fokusert på sin egen nærmeste fremtid enn på sine barn og barnebarns fremtid, skriver Michael Baker

Våre modige klimaungdommer fortjener vår støtte, ikke anmerkninger. For all vår fremtids skyld søker ungdommen å dyrke en bedre jord. Hør på ungdommen.

21. mars 2019

DEBATT: Kirkeparken skole gir ikke elevene sine gyldig fravær for å delta i klimademonstrasjonen i Oslo den 22. mars. Med andre ord begrenser Kirkeparken videregående skole tale friheten til elevene sine. Ifølge Rektor ved Kirkeparken (Moss Avis, 14 mars) er det Viken (den nye fylkeskommunen) som har begrenset talefriheten til våre elever. 
Les innlegget i Moss Avis.

MGFteam og etisk politikk (e-politikk) om klima - se her.

Ungdata

Sample media
Martin